KRIJIMI I NJË GJYKATE NDËRKOMBËTARE PËR T’I DËNUAR KRIMINELËT E LUFTËS, NUK E PRISH, POR DO TA ZBARDHË IMAZHIN E KOSOVËS DHE TË UÇK-SË.

,,...Dhe sikur Allahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disave të tjerëve, do të shkatërrohej toka, po Allahu është Bamirës i madh ndaj njerëzimt.’’(Kur’an; surja: 2, ajeti :…

Continue ReadingKRIJIMI I NJË GJYKATE NDËRKOMBËTARE PËR T’I DËNUAR KRIMINELËT E LUFTËS, NUK E PRISH, POR DO TA ZBARDHË IMAZHIN E KOSOVËS DHE TË UÇK-SË.

SI ARRITI LPK-JA T’I PËRVETËSOJË NJËSITË GUERILE TË REPUBLIKËS SË KOSOVES

Shkruan: Shefqet Jashari-STROFCI Njëra ndër detyrat kryesore që duhet kryer LPK-ja, pas themelimit të SHIK-ut të tyre, dhe marrëveshjes së Zurihut, ishte përvetësimi i njësive guerile të Republikës së Kosovës.…

Continue ReadingSI ARRITI LPK-JA T’I PËRVETËSOJË NJËSITË GUERILE TË REPUBLIKËS SË KOSOVES