KRIJIMI I NJË GJYKATE NDËRKOMBËTARE PËR T’I DËNUAR KRIMINELËT E LUFTËS, NUK E PRISH, POR DO TA ZBARDHË IMAZHIN E KOSOVËS DHE TË UÇK-SË.

,,...Dhe sikur Allahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disave të tjerëve, do të shkatërrohej toka, po Allahu është Bamirës i madh ndaj njerëzimt.’’(Kur’an; surja: 2, ajeti :…

Continue ReadingKRIJIMI I NJË GJYKATE NDËRKOMBËTARE PËR T’I DËNUAR KRIMINELËT E LUFTËS, NUK E PRISH, POR DO TA ZBARDHË IMAZHIN E KOSOVËS DHE TË UÇK-SË.